Stížnosti

Podání stížnosti
Letniskowo - stížnosti

Stížnost

Cílem společnosti Letniskowo.pl je poskytovat našim zákazníkům co nejlepší, nejrychlejší a profesionální služby a zajistit kvalitu námi vyráběných mobilních domů. Jsme si vědomi skutečnosti, že při velkém počtu realizovaných projektů a obrovském množství vyrobených domů může občas dojít k nějakému poškození nebo závadě. Dbáme na to, aby reklamace byly rychle vyřízeny. Vždy si rádi vyslechneme jakékoli vaše připomínky týkající se našich mobilních domů.

Budeme se snažit poskytnout vám neprodleně informace o opatřeních přijatých k objasnění okolností a k nápravě vzniklých škod nebo závad. Závěry z reklamací budou využity ke zlepšení úrovně kvality našich výrobků.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom každou reklamaci důkladně prošetřili a odpověděli na ni nejpozději do 14 dnů. Uděláme vše pro to, abychom každou reklamaci důkladně zvážili a odpověděli v maximální lhůtě. 14 dnů.   

Zákazník může podat stížnost:
Osobně v sídle společnosti nebo poštou:

Letniskowo.pl Garkowski, Solka Sp. k.
Elewatorska 29
15-620 Białystok 

Prostřednictvím e-mailu: