Klachten

Dien een klacht in.
Letniskowo - klachten

Klacht

Het bedrijf Letniskowo.pl streeft ernaar om de klant de beste, snelste en professionele service te bieden en hoge kwaliteit te waarborgen van de door ons gefabriceerde mobiele woningen. Wij zijn ons ervan bewust dat er bij een groot aantal gerealiseerde projecten en een groot aantal gefabriceerde woningen sporadisch schade of defecten kunnen optreden. Wij garanderen snelle afhandeling van klachten. Alle suggesties over onze woningen zijn welkom.

Wij proberen snel informatie te verstrekken over de ondernomen acties om de omstandigheden te verduidelijken en bestaande schade of gebreken te verhelpen. De conclusies uit het afwikkelen van de ingediende klachten worden gebruikt om het kwaliteitsniveau van onze producten te verbeteren.

We doen er alles aan om elke klacht grondig te behandelen en binnen maximaal 14 dagen te reageren.  

De klant kan een klacht indienen:
Persoonlijk bij het hoofdkantoor van het bedrijf of per post:

Letniskowo Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok 

Via e-mail: