Privaatsuspoliitika

Lisateave meie privaatsuspoliitika kohta
Letniskowo

Privaatsuspoliitika

Täites kontrolleri kohustust, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, isikuandmete kaitse kohta füüsiliste isikute suhtes seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumisega ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (üldise andmekaitusmäärus, tuntud kui RODO) (EU Teataja L nr 119, lk 1), teavitan teid, et:


  1. Teie isikuandmete haldur on Letniskowo.pl, Garkowski, Solka, sp.k., mille peakontor asub Białystokis, Elewatorska tänav 29, 15-620 Białystok, esindatuna Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k. partnerite poolt.

  2. Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, telefon, e-posti aadress) töödeldakse e-kirja teel kontakti võimaldamiseks.

  3. Teie isikuandmete (nimi, perekonnanimi, telefon, e-posti aadress) töötlemise aluseks on teie antud nõusolek haldurile – RODO artikli 6 lõige 1 alusel (a).

  4. Teie isikuandmeid võib avaldada teistele juriidilistele isikutele, eriti riigiasutustele või teistele seadusega volitatud isikutele, et täita haldurile pandud kohustusi; pankadele maksete tegemiseks; isikutele, kellele haldur usaldab isikuandmete töötlemise sõlmitud lepingute alusel; kullerteenuste või postiteenuste pakkujatele; samuti Facebookile, Instagramile, OLX-ile, halduri tegevust toetavate väliste süsteemide tarnijatele. Teie isikuandmeid ei jagata ärilisel eesmärgil.

  5. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandasse riiki ega kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas profiilide koostamiseks.

  6. Teil on õigus:
   • nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele kontrollerilt,
   • andmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist,
   • vastuväite esitamist töötlemisele,
   • andmeid ülekandmiseks,
   • tõmmata igal ajal tagasi nõusolek töötlemiseks ilma, et see mõjutaks enne tagasivõtmist tehtud töötlemise seaduslikkust,
   • esitada kaebus järelevalveasutusele.

  7. Teie isikuandmete (nimi, perekonnanimi, telefon, e-posti aadress) esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik elektroonilise kontakti võimaldamiseks.
  8.