Konfidencialitātes politika

Uzziniet vairāk par mūsu konfidencialitātes politiku
Letniskowo

Konfidencialitātes politika

Izpildot uzraudzības pienākumu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 no 27. aprīļa 2016. gada par personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (Vispārējā datu aizsardzības regula, saukta par RODO) 13. pantā minētajā saturā, informēju jūs, ka:

  1. Jūsu personisko datu administrators ir Letniskowo.pl, Garkowski, Solka, sp. k., ar reģistrēto biroju Biaļystokā, 29 Elewatorska iela, 15-620 Biaļystok, ko pārstāv Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k. partneri.

  2. Jūsu personiskie dati (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese) tiek apstrādāti, lai nodrošinātu saziņu pa e-pastu.

  3. Jūsu personisko datu (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese) apstrādes pamats ir jūsu piekrišana administratoram – 6. pantam (1) punkts (a) RODO.

  4. Jūsu personiskie dati var tikt atklāti citiem subjektiem, it īpaši valsts iestādēm vai citiem likumā pilnvarotiem subjektiem, lai veiktu administratoram uzlikto saistību izpildi; bankām, lai veiktu norēķinus; subjektiem, kuriem administrators uztic personas datu apstrādi, noslēdzot datu apstrādes uzticēšanas līgumus; kurjeru vai pasta pakalpojumu sniedzējiem; kā arī Facebook, Instagram, OLX, administratora darbību atbalstošu ārējo sistēmu piegādātājiem. Jūsu personiskie dati netiek kopīgoti komerciāli.

  5. Jūsu personiskie dati netiek pārsūtīti uz trešo valsti, un tie netiek izmantoti automātiskās lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, nolūkā.

  6. Jums ir tiesības:
   • pieprasīt piekļuvi saviem personiskajiem datiem no administrators,
   • labot, dzēst vai ierobežot apstrādi,
   • iepretēties apstrādei,
   • datu pārnēsājamībai,
   • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu apstrādei, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tā atsaukšanas,
   • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

  7. Jūsu personisko datu (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese) nodrošināšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai iespējotu elektronisko saziņu.