Politica de confidenţialitate

Aflați mai multe despre politica noastră de confidențialitate
Letniskowo

Politica de confidenţialitate

Îndeplinirea obligației operatorului specificată la art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor, denumit în continuare RGPD) (J.O. UE.L Nr. 119, p. 1), vă informăm că:


  1. Operator al datelor dvs. personale este Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp. K. cu sediul în Białystok, str. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, reprezentată de partenerii de la Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k.

  2. Datele dumneavoastră personale (nume, prenume, telefon, adresă de e-mail) sunt prelucrate pentru a permite contactul electronic.

  3. Temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, telefon, adresă de e-mail) este consimțământul acordat Operatorului de date – articolul 6 alin. 1, lit. a din RGPD.

  4. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite altor entităţi, în special autorităţilor de stat sau altor entităţi autorizate, conform reglementărilor legale, pentru a îndeplini atribuţiile ce revin Operatorului; băncilor în scopul efectuării decontărilor; entităților cărora Operatorul le încredinţează prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul unor acorduri încheiate de externalizare a prelucrării datelor; entităților care furnizează servicii de curierat sau poștale; precum și site-urilor facebook, Instagram, OLX, furnizori de sisteme externe, sisteme terțe care sprijină activităţile Operatorului. Datele dvs. personale nu sunt partajate în scopuri comerciale.

  5. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate către o țară terță și nici nu sunt utilizate pentru luarea automată de decizii, inclusiv pentru crearea de profiluri.

  6. Aveţi dreptul:
   • să solicitați operatorului accesul la datele cu caracter personal,
   • rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor,
   • să vă opuneți prelucrării,
   • la portabilitatea datelor,
   • să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrare, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia,
   • să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.


  7. Furnizarea datelor dvs. personale (prenume, nume, telefon, adresă de e-mail) este voluntară, dar este necesară pentru a permite contactul electronic. 
  8.